Fernando M. Centurión

Argentínska doga – BOB

V roku 2001, zakladateľ a prezident “Club Federal del Dogo Argentino, Criadores y Cazadores”(CFDACC). Tajomník klubu „Dr. Antonio Nores Martinez „od roku 2006. V súčasnej dobe predseda klubu.

Rozhodcom pre posudzovanie exteriéru Argentínskej dogy od roku 2008.
Člen komisie pre pracovne vedené argentínske dogy v CDA od roku 2008.
Redaktor a editor v de Funcionalidad para la Raza Dogo Argentino en el CDA.
Spoluzakladateľ Svetovej asociácie Argentínskej dogy (AMDA) v roku 2009.

 Autor mnohých článkov o tomto plemene.

 

Špecialista pre posudzovanie plemien: argentínska doga, bradáči, malý bradáč a veľký bradáč. Som rozhodcom pre FCI skupiny 2 a 10.

Súčasný prezident de Raza del Club del Dogo Argentino “Dr. Antonio Nores Martínez” (CDA).
Člen disciplinárnej komisie kynologická federácia v Argentíne (FCA).

Posudzoval som veľa špeciálnych výstav v Argentíne, Taliansku, Grécku, Srbsku a Číne.
Posudzoval som špeciálne výstavy AMDA v roku 2014 Amda (Srbsko) a 2011 (Taliansko, Reggio Emilia), národná špeciálna výstava v Argentíne v roku 2010 ako aj prvú oficiálnu špeciálnu výstavu v Šanghaji (Čína) pri príležitosti založenia Klubu Argentínska dogy v Číne (CKUDC).