IV. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

14.-15.9.2019 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Poplatky

1. uzávierka 7. augusta 2017
2. uzávierka 28. augusta 2017 + 5 € ku každému prihlásenému psovi alebo súťaži
3. uzávierka 15. september 2017 + 10 € ku každému prihlásenému psovi alebo súťaži

Kliknutím na tabuľku poplatkov si ju zväčšíte.

Bankové spojenie

Bankové spojenie: Tatra banka
Adresa: Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava

IBAN: SK 95 1100 0000 0026 25188073

SWIFT kód banky: TATRSKBX

Názov účtu: MKK Slovakiadog

Číslo účtu: 2625188073/1100

Variabilný symbol: 2017

 

Správa pre prijímateľa: uveďte meno MAJITEĽA PSA
Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa v plnom znení zhodné s 1. prihláškou. Každý vystavovateľ pri akejkoľvek forme úhrady výstavných poplatkov musí uviesť na doklad o poukázaní peňazí vlastné meno a adresu, aby bolo možné správne identifikovať platbu.

Inzercia

v katalógu výstavy pre chovateľov (vo formáte A5)
A5 – čierno-biela – rozmer ½ strany /20 €,  celá strana  30 €
Plnofarebná len celá strana 83 €

Formát reklamy: celá strana – A5 – 115 x 180 mm, ½ strany 115 x 90 mm.
Hotové litografie mailom dodané v JPG alebo PDF (minimálne 300 dpi, maximálne 5 MB)

Uzávierka inzercie je 30 dní pred konaním výstavy s podmienkou úhrady vopred.