V. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

11.-12.9.2021 Mojmírovce, Slovensko

Prihlásenie

Prihlásenie

Prihlasovanie je možné iba on line.
Pre prihlásenie kliknite TU.

Uzávierka

I. uzávierka 15. augusta 2019
II. uzávierka 30. augusta 2019

Prosíme vás o dodržanie termínov uzávierky.

Poplatky

Platba na výstave nie je povolená.

Bankové spojenie

Bankové spojenie: Tatra banka
Adresa: Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
IBAN: SK 95 1100 0000 002625188073|
SWIFT kód banky: TATRSKBX
Názov účtu: MKK Slovakiadog
Číslo účtu: 2625188073/1100
Variabilný symbol: 2019

Správa pre prijímateľa: uveďte meno MAJITEĽA PSA
Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa v plnom znení zhodné s 1. prihláškou. Každý vystavovateľ pri akejkoľvek forme úhrady výstavných poplatkov musí uviesť na doklad o poukázaní peňazí vlastné meno a adresu, aby bolo možné správne identifikovať platbu.

Inzercia

v katalógu výstavy pre chovateľov (vo formáte A5)
A5 – čierno-biela – rozmer ½ strany /20 €,  celá strana  40 €
Plnofarebná len celá strana 90 €

Formát reklamy: celá strana – A5 – 115 x 180 mm, ½ strany 115 x 90 mm.
Hotové litografie mailom dodané v JPG alebo PDF (minimálne 300 dpi, maximálne 5 MB)

Uzávierka inzercie je 30 dní pred konaním výstavy s podmienkou úhrady vopred.