IV. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

14.-15.9.2019 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Propozície povahový test

Povahové testy budú pozostávať z 2 samostatných oddielov, ktoré budú pomenované PT1 – Socializačný test a PT2 – Test temperamentu.

Na základe rozhodnutia samotného majiteľa psa sa môže jeden pes prihlásiť iba na jeden z povahových testov. Maximálny bodový zisk z každého testu je 50b. Každá odchýlka od vrodených vlohových vlastností (požadovaných vlastností,) sa bude znižovať v rozmedzí od 0 – 10b.

PT1 – SOCIALIZAČNÝ TEST

č.I. Pes je na retiazkovom obojku (nie škrtiacom) voľne vedený psovodom pri ľavej nohe, ktorý bežnou chôdzov prevedie psa na určenej trase cez skupinku ľudí, kde sa zastaví a skupinka ľudí psovoda so psom zovrú až na úroveň jednej osoby. Skupinka následne otvorí kruh a psovod s volne idúcim psom pokračuje v chôdzi, kde ho míňa bežec, chodec s dáždnikom a pristaví sa pri odstavenom naštartovanom automobile na ktorom sa prudko zavrú dvere. 

 

č.II. Následne sa pes umiestní na vývezový kolík (na pokyn rozhodcu) na hladkom obojku (môže sa použiť aj postroj) na ktorom bude 4m reťaz. Po krátkom časovom úseku 3min. bude prechádzať chodec okolo psa na kolíku voľnou chôdzou (nesmie v psovi evokovať žiadne vzruchy a ani inak provokovať k akcii, úplná pasivita) Chodec je vo vzdialenosti min. 5m. od psa, nie však viac ako 7m a v dĺžke cca 20krokov, kde sa následne otočí a pripraví si mäkkú palicu (skryté nosenie) s ktorou vo vzdialenosti od psa cca 7 až 5m vykoná náprah na psa s hlasným pokrikom v čase cca 10sek. (ak pes reaguje okamžite môže chodec (figurant) činnosť ukončiť ihneď. Následne sa ukončuje test podaním hlásenia rozhodcovi (test socializácie). 

Bodové hodnotenie sa začína na max.počte bodov t.j. 50b. a každá odchýlka, alebo nedodržanie vytýčených modelov správania bude podľa závažnosti odpočítavaný adekvátny počet bodov. Tolerancia kde sa bude zohľadňovať vek, alebo iné okolnosti rozhodne samotný posudzujúci (rozhodca). 

Socializačný test

PT 2 - Test temperamentu

Č.I  Pes je na retiazkovom obojku (nie škrtiacom) voľne vedený psovodom pri ľavej nohe, ktorý bežnou chôdzov prevedie psa na určenej trase cez skupinku ľudí, kde sa zastaví a skupinka ľudí psovoda so psom zovrú až na úroveň jednej osoby. Skupinka následne otvorí kruh a psovod s volne idúcim psom pokračuje v chôdzi, kde ho míňa bežec, chodec s dáždnikom a pristaví sa pri odstavenom naštartovanom automobile na ktorom sa prudko zavrú dvere.

 

Č.II Pes sa prestrojí do hladkého obojku príp.do obranárskeho postroja a je privedený voľne pri ľavej nohe psovoda na určené cvičisko, kde vo vzdialenosti cca 20m stojí zátaras (strom, plenta) v ktorej je ukytý pomocník (figurant). Na pokyn rozhodcu a po odsúhlasení psovodom (zdvinutím ruky) vyjde pomocník z poza plenty a vydráždi psa k aktivite cca 10sek. a následne zájde do úkrytu. Následne na pokyn rozhodcu sa psovod vydá chôdzov smerom k úkrytu a vo vydialenosti cca 10m od zátarasu vybehne pomocník smerom ku psovodovi a pes vykoná záhryz do ochranného rukávu. Psovod môže psa zvesiť zo záhryzu, pomocník sa presunie do vzdialenosti cca 30 krokov a pokrikom upúta pozornosť psa. Na pokyn rozhodcu psovod vypúšťa psa na kontrolný záhryz na mieste. Psovod následne beží za psom a je možné psa zvesiť zo záhryzu. (nie násilím) 

 

Nehodnotí sa sila, pevnosť a plnosť záhryzu a taktiež púšťanie na povel. Dôležitým faktorom je preveriť schopnosti a odolnosť psa ako aj jeho inštinkty či vrodené vlohové vlastnosti čo by lovca. Hodnotenie bude a má vychádzať z charakteristiky samotného plemena a jeho orientácii k upotrebiteľnosti. Bodové hodnotenie sa začína na max.počte bodov t.j. 50b. a každá odchýlka, alebo nedodržanie vytýčených modelov správania bude podľa závažnosti odpočítavaný adekvátny počet bodov. 

Povahový test

Ďakujeme sponzorom