6th Year prestige Dog Show EPEIROS CUP

16.-17.9.2023 Sunny Lakes Senec, Slovakia

Martin Barlík, Slovakia

Judge  Test of temperament

Founder of the club KŠK Svätý Jur y. 1997 – Založil klub KŠK Svätý Jur 1997

  • President KŠK Svätý Jur since. 2000 – v roku 2000 sa stal prezidentom KŠK Svätý Jur
  • Tainer and helper I. Performance Class under the auspices ZŠK SR since. 2000 (Confederation of Sports kynology SR) – pôsobil ako výcvikár, figurant  so zameraním na športovú a služobnú kynológiu
  • Senior handler Officer, Ministry of Interior since. 2003 – v r.2003 vstup do PZ, ako starší referent psovod, klasika a špeciálne práce
  • Member of the Special Forces Lynx Commando, Police Force since. 2008 – r.2008 vstup k špeciálnej jednotke ÚOU P PZ, Lynx Comando , dog handler, pyrotecnic, tactic and special operation dog handler, psovod a pyrotechnik
  • As a helper worked test of the National Gr. Procedure 1-3 SVV, International Gr. Procedure IPO 1-3, for MS FCI and WUSV , ako figurant odpracoval všetky Národné, ale aj Medzinárodné skúšky a preteky
  • Helper for World Championchip Doberman in performance and World Championchip MS Universalsieger WUSV (World Cup) – ako figurant pracoval na Majstrovstvách sveta Dobermanov a Nemeckých Ovčiakov, Nórsky Nacionál

Instructor for eight years under the auspices of LVTTM ZŠK SR (summer training camp for talented youth SR) , vyše deväť rokov pracoval ako inštruktor na letnom výcvikovom tábore mládeže LVTTM

  • Master Slovak Republic in search of explosives r. 2007 – r.2007 sa stal Majstrom SR vo vyhľadávaní výbušním s vlastným psom Bek (Marko)
  • World champion FCI exercising dogs r. 2013 – r. 2013 ako člen Slovenskej výpravy získal titul Majstra sveta FCI, figurant

Many seminars and professional training for city police at home and abroad, Slovak, Canada, Mexico and Norway- Mnohé semináre a odborné školenia pre mestskú políciu doma iv zahraničí, Slovensko, Kanada, Mexiko a Nórsko

  • Founded World Canine – Prosport in 2015, where we professionally dedicate dog training, dog and helper training, our helper is in Canada, Hungary, Slovakia and Serbia- 2015 Založil : World Canine – Prosport, kde sa profesionálne venujeme výcviku psov a pomocníkov, naši klienti sú : v Kanade, Maďarsku, na Slovensku v Srbsku v Mexiku a v Nórsku.