IV. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

14.-15.9.2019 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Fila Brasileiro

Štandard

Štandard č.225 12. 01. 1993
Zem pôvodu: Brazília

Celkový vzhľad – typický moloss. Silné kosti, pravouhlá stavba tela, kompaktný, harmonické proporcie. Napriek svojej váhe dobre pohyblivý. Suky s evidentne samičím výrazom ktorý ich hneď na prvý pohľad odlišuje od samcov.

Povaha – odvážny, rozhodný, statočný. Oddaný svojmu majiteľovi a rodine. Veľmi tolerantný k deťom. Jeho vernosť sa stala v Brazílii legendou. Vždy vyhľadáva spoločnosť svojho pána. Typická je pre neho nedôvera k cudzím ľuďom – typický výraz pre tento povahový jav je OJERIZA. Je pokojný. Jeho sebadôveru a sebaistotu nenarušujú ani neznáme zvuky v cudzom prostredí.

Pohyb – dlhý, pružný krok. Jeho plynulý pohyb pripomína pohyb veľkých mačkovitých šeliem. Typickým znakom je mimochod (tzv.: ťaví krok). Mimochod – pohyb oboch končatín na tej istej strane súčasne. To spôsobuje vlnitý bočný pohyb tela, ktorý je výrazný po celej hornej línii tela až k chvostu. Počas pohybu nesie hlavu nižšie, ako je bedrová časť. V pokluse má pohyb plynulý, pružný s výdatným krokom, silným bez námahy. Jeho cval je prekvapujúco silný u tak veľkého a ťažkého plemena. Vzhľadom k typicky molossovitému voľnému viazaniu kĺbov v pohybe vykazuje pravdivý dojem, že je schopný okamžite a veľmi rýchlo meniť smer.

Celkový výraz – v pokoji je uvoľnený, vznešený, sebaistý, kľudný. Nikdy nemá unudený alebo neprítomný výraz. Keď je vzbudená jeho pozornosť jeho výraz je rozhodný, ostražitý s rozhodným-dominantným pohľadom.

Hlava – veľká, ťažká, masívna s veľkosťou úmernou k telu. Pri pohľade zhora pripomína lichobežník, do ktorého je vsadená hlava hruškovitého tvaru. Pri pohľade z boku by mali byť nosová časť a lebka v pomere 1:1. Nosová časť môže byť mierne kratšia ako lebečná.

Lebka – z profilu s plynulou líniou od stopu k tylovému hrboľu, ktorý je výrazný hlavne u šteniat. Z čelného pohľadu je lebka veľká, široká s mierne klenutou hornou líniou. Bočná línia je mierne oblukovitá, smerom k papuli sa mierne zužuje a klesá takmer v kolmej línii. Nevykazuje stop.

Stop – pri čelnom pohľade takmer neexistuje. Stredová ryha je jemná, mierne zdvíhajúca sa v smere do zadu. Z bočného pohľadu je stop nízky, šikmý, je tvorený len silne vyvinutými nadočnicovými oblúkmi.

Papuľa – silná, hlboká a široká. Vždy úmerná veľkosti lebky. Pri pohľade zhora – pod očami dobre vyplnená. K strednej časti sa len ľahko zužuje a k prednej línii potom znova rozširuje. Z bočného pohľadu je horná línia rovná alebo mierne konvexná (rímsky nos). Nikdy nie je zdvíhajúca sa – konkávna. Predná časť papule je pravouhlá. Malá prehlbina pod nosovňou. S horným pyskom tvorí dokonalý oblúk. Horný pysk je silný, masívny, previsnutý. Padá cez dolný pysk a formuje dolnú líniu papule, ktorá je z hornou líniou takmer rovnobežná. Okraje pyskov sú vždy viditeľné. Dolný pysk je priliehajúci k špičiakom dolnej čeľuste. Od nich je potom voľný so zúbkovaným okrajom. Papuľa je pri nasadení veľmi hlboká. Jej hĺbka však nie je väčšia ako dĺžka. Okraje horného pysku majú tvar obráteného písmena U.

Ňucháč – dobre vyvinutý s širokými nosnými otvormi, ktoré ale nie sú širšie ako horná čeľusť. Čierna farba.

Oči – strednej veľkosti, až veľké, mandľový tvar, nasadené pomerne široko od seba, uložené stredne hlboko až hlboko. Farba je vždy v súlade so sfarbením jedinca. Povolené farby sú od tmavo hnedej až po žltú. Volnejšia koža môže spôsobiť uvolnené – zvesené spodné viečko. To nie je považované za chybu, lebo to zvýrazňuje melancholický výraz, typický pre plemeno.

Uši – visiace, veľké, silné, tvaru písmena V. V špičke zaoblené. Pri nasadení široké ku špičke sa zužujú. Nasadené v zadnej časti lebky v pokoji na úrovní očí. V afekte sa nachádzajú nad touto pozíciou. Nasadenie ucha je v prednej časti vyššie ako v zadnej. Uši sú visiace a priliehajúce k tvári, alebo sú zložené dozadu, takže je potom vidieť ich vnútornú časť.

Chrup – zuby sú širšie ako dlhšie, silné a biele. Horné rezáky sú pri koreni širšie a na špičkách ostré. Špičiaky sú silné, dobre a široko vsadené v čeľusti. Ideálny záhryz je nožnicový, prípustný je kliešťový záhryz.

Krk – mimoriadne silný a dobre osvalený, pôsobi krátkym dojmom. V hornej časti je mierne klenutý s viditeľným prechodom – odsadením od hlavy.

Horná línia – kohútik je v zvažujúcej sa línii, pretože brazílska fila má väčšiu vzdialenosť lopatkových vrcholov od seba. Kohútik je uložený nižšie ako bedrový hrboľ. Za kohútikom horná línia mení smer a plynulo sa zdviha smerom k bedrám, bez náznaku kaprieho alebo sedlovitého chrbta.

Bedrová časť – silná, dlhá. 30 stupňov od vodorovnej línie s plynulým prechodom. O niečo vyššie ako kohútik. Pri pohľade zo zadu široká približne ako šírka hrudníka. U súk je prípustná o niečo širšia.

Trup – hrudný kôš je silný, široký a hlboký, pokrytý silnou voľnou kožou. Hrudný kôš je dlhší ako brušná časť. Dĺžka tela je o 10% dlhšia ako kohútikova výška. Dĺžka je meraná od ramena k sedacej kosti.

Hrudník – má dobre klenuté rebrá ale ich oblúk nesmie ovplyvniť polohu lopatiek. Hlboký a priestranný. Jeho hĺbka siaha až k lakťom. Hrudná kosť je veľmi výrazná.

Bedrá – kratšie a nie tak hlboké ako hrudný kôš. Bedrá a hrudník sú od seba viditeľne oddelené. Suky majú lepšie vyvinuté slabiny. Pri pohľade zhora sú bedrá užšie ako hrudník a chrbtová časť, čo však neznamená, že sú úzke.

Spodná línia – hrudník je dlhý a rovnobežný so zemou. Línia brucha smerom do zadu mierne stúpa, ale brucho nemá byť vtiahnuté ako u vipeta.

Predná časť tela – partia pliec by mala byť tvorená dvomi rovnako dlhými kosťami – lopatkou a ramennou kosťou, pričom lopatka je v 45 – stupňovom uhle od vodorovnej línie a ramenná kosť zviera s lopatkou uhol 90 stupňov. Spojenie lopatky a ramennej kosti vytvára ramenný kĺb, ktorý sa nachádza na rovnakej úrovni s predhrudím, alebo o niečo za ním. Ideálne je, keď sa ramenný kĺb nachádza v polovici medzi dolným okrajom hrudníka a kohútikom. Pomyselná kolmica spustená z kohútika dole by mala prechádzať lakťom a dosahovať labku..

Hrudníkové končatiny – silné, nohy paralelné a až k zápästiu rovné. Zápästie krátke, evidentne silné s mierne klenutým kĺbom. Dĺžka končatiny od zeme k lakťu je 50% kohútikovej výšky.

Labky hrudníkových končatín – silné, dobre klenuté, nie celkom zovreté. Vankúšiky silné, široké a hlboké. Ideálne postavenie labky je rovno do predu. Pazúry – silné a tmavé. Pokiaľ je farba labky a prstov biela, môžu byť biele.

Pánvové končatiny – o niečo ľahšie ako hrudníkové ale nikdy nie ľahké či slabé. Horné stehno má zaoblené okraje, ktoré sú vytvorené silným osvalením. Osvalenie klesá od kosti bedrovej a sedacej, tvorí krivku zadku a z toho dôvodu sedacia kosť musí mať dostatočnú dĺžku. Pánvové končatiny sú rovnobežné, zadné nadprstie je dostatočne silné a vyššie ako zápästie hrudných končatín. Bedrový a kolenný kĺb sú mierne uhlené.

Labky pánvových končatín – o niečo oválnejšie ako hrudníkové, všetko ostatné podobné. Bez vlčích pazúrov.

Chvost – pri koreni veľmi široký, stredne vysoko nasadený, od úrovne stehien sa zužuje. Pokiaľ je v afekte, nesie chvost vyššie v oblúku. Oblúk je pri konci výraznejší. Nikdy nemá chvost stočený nad úroveň chrbta.

Farba – všetky jednofarebné s výnimkou diskvalifikačných vád (biela, myšacia sivá, škvrnité, merle). Celopásikaví jedinci môžu mať tmavé alebo svetlé pruhy. Môže, ale aj nemusí mať čiernu masku. U všetkých povolených farbách sa môžu objavovať biele znaky na hrudi, labkách a špičke chvosta. Na ostatných miestach sú nežiadúce. Biele znaky, ktoré prekrývajú viac ako 1/4 plochy tela je potrebné penalizovať.

Koža – typickým znakom je silná a voľná koža, ktorá pokrýva celé telo, hlavne na krku, kde tvorí na hrdle lalok, na hrudníku a na bruchu. Niektorí jedinci majú po stranách hlavy alebo kohútika vrásku, ktorá prechádza z kohútika až na plece. V pokoji je hlava bez vrások. Pokiaľ je v stave pozornosti, koža vytvára drobné vrásky pozdĺž lebky.

Srsť – krátka, hladká, priliehajúca k telu.

Všeobecné chyby – kryptorchizmus, monorchizmus, pokus o odstránenie exteriérových chýb umelým zásahom, albinizmus, vady v type atd.

Diskvalifikačné vady

 • agresivita voči majiteľovi
 • bojazlivosť
 • depigmentovaný ňucháč
 • podkus
 • predkus – pokiaľ sú viditeľné zuby pri zatvorenej papuli
 • modré oči
 • chýbajúci špičiak alebo stolička s výnimkou M3
 • kupírované ucho alebo chvost
 • bedrová časť nižšie ako kohútik
 • farba biela, myšacia sivá, škvrnitosť a merle faktor
 • nízka kohútikova výška
 • nedostatok voľnej kože
 • chýbajúci mimochod

Veľmi ťažké chyby:

 • malá hlava
 • suchý horný pysk
 • výrazný stop pri čelnom pohľade
 • vypuklé oči
 • chýbajúce 2 zuby (bez ohľadu na P1)
 • chýbajúci lalok
 • apatia alebo bojazlivosť
 • negatívne reakcie pri výstrele
 • kaprí chrbát
 • rovná chrbtová línia
 • veľmi vtiahnuté brucho
 • kravský postoj
 • nesprávne uhlenie pánvových končatín
 • slabé kosti
 • slabé osvalenie
 • veľmi vysoký
 • biele znaky pokrývajúce viac ako 1/4 tela
 • nedostatočná pigmentácia očných viečok
 • guľaté oči
 • kvadratická stavba tela

Ťažké chyby:

 • krátka papuľa
 • malé uši
 • vysoko nasadené uši
 • príliš svetlé oči
 • vorba vrások na hlave keď je pes pokojný
 • predhryz
 • chýbajúce 2 zuby
 • horizontálne vrásnenie na hrdle, ktoré netvorí lalok
 • prestavané bedrá
 • úzky zadok
 • chvost nesený stočený nad chrbtom
 • málo prehlbený hrudník
 • akékoľvek odchýlky zápästia
 • prehnané uhlenie kolená
 • málo výdatný pohyb

Ľahké chyby:

všetko čo nezodpovedá štandardu.

Poznámka – psy musia mať viditeľne normálne vyvinuté semenníky, úplne spustené v miešku.

Test temperamentu

Je povinný pre všetkých jedincov plemena brazílska fila, ktoré sú staršie ako 12 mesiacov a pokiaľ chcú získať titul šampión. (pozn.: platí v zemi pôvodu). Každý šampión musí mať certifikát o obstáti v teste temperamentu. Tento test sa prevádza na všetkých špeciálnych výstavách. Na všeobecných výstavách záleží prevedenie na rozhodcovi. Musí sa ale konať verejne a v uzavretom priestore mimo výstavného kruhu.

Zahrňuje:

1. Útok s palicou. Predpokladá sa, že pes zaútočí pred reakciou svojho pána, bez toho, aby dostal akýkoľvek pokyn. Majiteľ či vystavovateľ pri tom zostane na svojom mieste. Je zakázané psa biť , alebo sa ho ináč dotýkať.

2. Streľba. Strieľa sa slepými nábojmi na vzdialenosť 5 metrov od psa. Pes by mal prejaviť ostražitosť, sebadôveru a sebaistotu.

3. V priebehu celého predvádzania v kruhu rozhodca analyzuje chovanie a temperament psa, dáva pozor na jeho výraz.

Počas testu temperamentu by mala byť sledovaná nedôverčivosť a nechuť psa k cudzincom, jeho istota, odvaha, rozhodnosť a statočnosť.