VI. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

16.-17.9.2023 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Basetts

foto: Radim Matuška
foto: Kateřina Dobrovská
foto: Marianna Rajská
Previous slide
Next slide

Štandard

Štandard
FCI-Standard č. 163 /27.1.2011/EN
Překlad do češtiny: Ing. Iva Černohubová
PŮVOD: Velká Británie
Datum publikování oficiálního platného standardu: 13.10.2010
Klasifikace FCI: Skupina Honiči a příbuzná plemena
Sekce 1.3 Malí honiči s pracovní zkouškou

Krátké historické shrnutí: Baset se považuje za plemeno vyšlechtěné ve středověku mnichy ve Francii k lovu v hustém porostu se schopností hlavu sklonit nízko k zemi. I když jde o blízkého příbuzného francouzských basetů, toto plemeno bylo vyvinuto k dokonalosti v Británii. Je to pes schopný lovit svou přirozenou kořist, zajíce, vytrvale v relativně pomalém tempu na značné vzdálenosti.

Celkový vzhled: Krátkonohý pes značné substance, vyvážený a vysoce ušlechtilý. Je důležité mít na mysli, že jde o loveckého psa, který musí odpovídat svému poslání, proto by měl být silný, aktivní a schopný velké vytrvalosti v terénu.

Vlastnosti a povaha: Je to houževnatý pes s vysokým loveckým nasazením, lovící pomocí nosu, obdařený smečkovým instinktem, mající hluboký a melodický hlas. Jeho povaha je mírná, nikdy nesmí být bázlivý nebo agresivní.

Hlava: Na čele a u očí se může vyskytovat malé množství vrásek. V každém případě je kůže na hlavě natolik pružná, aby vytvořila lehké vrásky, když je přetažena dopředu anebo když se hlava skloní.

Část LEBEČNÍ: Nosní hřbet je téměř rovnoběžný s linií mozkovny a není o moc delší, než mozkovna.
Mozkovna: Klenutá, týlní hrbolek výrazný. Je středně široká v oblasti čela a mírně se zužující k čenichu.

Stop: mírný.

Část obličejová: Nosní houba: Je zcela černá, s výjimkou světle zbarvených psů, kdy může být hnědá nebo játrová. Velké a otevřené nozdry. Nos může mírně přečnívat před úroveň pysků.

Čenichová partie: Celkově se jeví jako suchá, avšak nikoli špičatá.

Pysky: Horní pysky značně překrývají pysky spodní.

Čelisti/ zuby: Silné čelisti s perfektním, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, což znamená, že horní řezáky těsně překrývají spodní a zuby jsou postaveny kolmo v čelisti.

Oči: Kosočtvercového tvaru, ani vystouplé, ani zapadlé. Tmavé, u světlých psů mohou být až po středně hnědé. Výraz klidný a vážný. Světlé nebo žluté oko je vysoce nežádoucí.

Uši: Nízko zavěšené, těsně pod linií očí. Dlouhé, dosahující nepatrně přes konec čenichu korektní délky, avšak ne přehnaně dlouhé. Po celé délce úzké a dobře stočené dovnitř, velmi pružné, jemné a hebké.

Krk: Svalnatý, dobře klenutý a dosti dlouhý, s výrazným, avšak ne přehnaným lalokem.

Tělo: Dlouhé a hluboké po celé svojí délce, kohoutek a kříž jsou přibližně ve stejné výšce.

Hřbet: Dosti široký a rovný. Od kohoutku k nasazení kyčlí není nadbytečně dlouhý.

Bedra: Mohou být mírně klenutá.

Hrudník: Při pohledu zepředu předhrudí přesně
vyplňuje prostor mezi zakřiveným předloktím. Hrudní kost je výrazná, ale hrudník není ani úzký ani přehnaně hluboký. Žebra jsou dobře klenutá, bez deformací, dosahující dobře dozadu.
Dolní linie a břicho: Mezi zemí a nejnižším bodem hrudníku by měl být dostatečný prostor, aby se mohl pes volně pohybovat ve všech možných terénech.
Ocas: Dobře nasazený, dosti dlouhý, silný u kořene, zužující se ke špičce. Na spodní straně ocasu je trochu drsné srsti. V pohybu je ocas nesen vzpřímeně a zahnut v mírném šavlovitém oblouku, nikdy však není zatočený nebo překlopený.

Končetiny:
Hrudní končetiny:
Celkový vzhled: Předloktí ve své horní části směřuje mírně dovnitř, avšak ne tolik, aby bránilo volnému pohybu anebo aby způsobilo vzájemný dotyk hrudních končetin v postoji anebo v pohybu. Níže na končetině se mohou vyskytovat kožní vrásky, ale v žádném případě nesmí být přehnané.

Plece: Lopatka je správně šikmo uložená. Plece nejsou těžké.

Lokty: Nejsou ani vbočené, ani vybočené, jsou postaveny perfektně po stranách hrudníku.
Předloktí: Končetiny jsou krátké, mohutné a mají silné kosti.

Zápěstí: Překloubení je velmi nežádoucí.

Tlapky: Velké, se silnými klouby a polštářky. Jsou namířeny rovně dopředu nebo mohou být lehce vytočené. V každém případě stojí pes korektně, s vahou rozloženou rovnoměrně na každém prstu a polštářku, takže tlapka zanechává stopu velkého psa a žádná část nekrytá polštářky nesmí být v kontaktu se zemí.

Pánevní končetiny:
Celkový vzhled: Silně osvalené a výrazné, zezadu pozorovány vyvolávají dojem koule. Na zánártí mohou být záhyby kůže a na zadní části patního kloubu může být malá kožní řasa, avšak v žádném případě to nesmí být přehnané.

Koleno: Dobře úhlené.

Metatarsus: Hlezna nízko u země, lehce podstavená, avšak ani vbočená, ani vybočená, ale přesně pod tělem v přirozeném postoji.

Tlapky pánevních končetin: Velké, se silnými klouby a polštářky. V každém případě stojí pes korektně, s vahou rozloženou rovnoměrně na každém prstu a polštářku, takže tlapka zanechává stopu velkého psa a žádná část nekrytá polštářky nesmí být v kontaktu se zemí.

Krok/pohyb: Je nejdůležitější pro zachování schopnosti honiče plnit jeho poslání. Akce je hladká, mocná a bez úsilí s dobrým dosahem předních končetin, zadní končetiny vykazují silný odraz, pes se pohybuje korektně hrudními i pánevními končetinami. Klouby kolenní a patní nesmí být v pohybu nikdy strnulé, prsty nesmí škrtat o zem.

Kůže: Pružná a elastická bez jakýchkoliv přehnaných znaků.

OSRSTĚNÍ
Srst: Hladká, krátká a přiléhavá, nikoli příliš jemná. Všechny linie mají jasné obrysy, bez praporců. Dlouhá srst, jemná srst anebo srst vytvářející praporce je vysoce nežádoucí.

Zbarvení: Zpravidla černo-bílo-hnědá (tříbarevné) nebo citrónovo-bílá (dvoubarevné), avšak jakékoli jiné zbarvení, běžné u honičů, je přípustné.

Velikost:
Kohoutková výška: 33 až 38 cm.

VADY: Jakákoliv odchylka od jmenovaných bodů by měla být považována za vadu a musí být penalizována podle stupně její závažnosti a podle jejího vlivu na zdraví a blahobyt psa a
na jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

Vylučující vady:
Agresivita nebo přílišná bojácnost
Jakýkoliv pes, vykazující fyzickou abnormalitu anebo poruchu chování, bude diskvalifikován.

Poznámka
Psi by měli mít dvě zřetelná varlata sestouplá v šourku.
Poslední změny jsou označeny tučným písmem.

Zdroj štandardu: Basset klub ČR