V. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

11.-12.9.2021 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Prihláška

Poplatky

Platba na výstave nie je povolená.

Bankové spojenie: Tatra banka
Adresa: Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
IBAN: SK 95 1100 0000 002625188073|
SWIFT kód banky: TATRSKBX
Názov účtu: MKK Slovakiadog
Číslo účtu: 2625188073/1100
Variabilný symbol: 2021

Správa pre prijímateľa: uveďte meno MAJITEĽA PSA
Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa v plnom znení zhodné s 1. prihláškou. Každý vystavovateľ pri akejkoľvek forme úhrady výstavných poplatkov musí uviesť na doklad o poukázaní peňazí vlastné meno a adresu, aby bolo možné správne identifikovať platbu.

Inzercia

v katalógu výstavy pre chovateľov (vo formáte A5)
A5 – čierno-biela – rozmer ½ strany /20 €,  celá strana  40 €
Plnofarebná len celá strana 90 €

Formát reklamy: celá strana – A5 – 115 x 180 mm, ½ strany 115 x 90 mm.
Hotové litografie mailom dodané v JPG alebo PDF (minimálne 300 dpi, maximálne 5 MB)

Uzávierka inzercie je 30 dní pred konaním výstavy s podmienkou úhrady vopred.

Prihlasovanie

Na výstavu a test temperament sa prihlasuje samostatnými prihláškami. V on line systéme hľadajte:

Výstava – Epeiros cup (nedeľa) 12.9.2021
Test temperamentu (sobota) 11.9.2021

Prihlášky je možné posielať iba cez on line systém, ktorý je zriadený na http://www.onlinedogshows.sk.

Mailom iba po dohovore s organizátorom. Doručenie takto zaslaných prihlášok si vždy overte.

Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.

Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!

Uzávierka

Prihlasovanie je možné iba on-line. Pre prihlásenie kliknite TU

I. uzávierka 13. august 2021
II. uzávierka 27. august 2021. 

Prosíme vás o dodržanie termínov uzávierky.