VI. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

16.-17.9.2023 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Beagle

Previous slide
Next slide

Štandard

Pôvod: Veľká Británia
Dátum vydania platného štandardu: 24. 06. 1987
Celkový vzhľad: robustný, kompaktný pes, vytvára dojem kvality bez toho, aby bol hrubý.

Charakteristika: veselý pes, ktorého poslaním je poľovať, najmä na zajace, tým, že sleduje stopu, je nebojácny, veľmi živý, húževnatý a cieľavedomý. Je pozorný, inteligentný a má vyrovnanú povahu.

Povaha: priateľský a pozorný, bez znakov agresivity alebo bojazlivosti.

Hlava a lebka: primeranej dĺžky, silná bez toho, aby bola ťažká, pri sučkách jemnejšia, bez vrások alebo záhybov na čele. Temeno je mierne  klenuté, primerane široké,  s mierne vyznačenou medzitemennou kosťou. Výrazne vyvinutý čelový sklon, ktorý je približne v polovici medzi výbežkom medzitemennej kosti a ňucháčom. Papuľa nie je špicatá a má primerané  pysky. Ňucháč je široký, uprednostňuje sa čierny, ale pri svetlejších psoch je slabší pigment povolený. Dobre otvorené nosné dierky.

Oči:  tmavohnedé alebo orieškovohnedé, pomerne veľké, nie zapadnuté ani vystupujúce, umiestnené pomerne ďaleko od seba, s miernym pohľadom, ktorý si každého získa.

Uši: dlhé, dole zaoblené. Keď sa potiahnu smerom dopredu, dosahujú skoro až k ňucháču. Sú nízko nasadené, tenké, s prednými okrajmi nesenými tesne pri lícach.

Chrup: silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, pričom horný rad rezákov bez medzery siaha pred spodné rezáky a zuby sú umiestnené kolmo k čeľusti.

Krk: dostatočne dlhý, aby pes mohol pracovať nízko pri zemi na stope. Mierne klenutý, s miernym lalokom.

Predné končatiny: plecia sú umiestnené dobre dozadu a nie sú príliš ťažké. Predné končatiny sú rovné a postavené kolmo pod psom. Majú dostatok substancie a okrúhle kosti, ktoré sa smerom k labkám nezužujú. Krátke nadprstia. Pevné lakte, ani vtočené ani vytočené. Lakte sú približne v polovici výšky psa.

Stavba: línia chrbta je rovná a horizontálna. Hrudný kôš dosahuje až pod lakte. Rebrá sú dobre klenuté a dosahujú dobre dozadu. Krátke bedrá, avšak dobre vyvážené, mocné a pružné bez toho, aby boli príliš vtiahnuté.

Zadné končatiny: svalnaté stehná. Kolená dobre zauhlené. Pevné a nízko umiestnené päty, vzájomne paralelné.

Labky: pevné, dobre uzavreté, dobre kostnaté so silnými vankúšikmi. Nemá mať zajačie labky. Krátke pazúriky.

Chvost: silný, strednej dĺžky. Vysoko nasadený, veselo nesený, ale nemá byť stočený nad chrbát alebo od koreňa preklopený dopredu. Dobre osrstený, najmä na spodnej strane.

Pohyb: v pohybe je chrbát rovný. Voľný, bez znakov rolovania, s výdatným záberom, ďaleko vykračuje. Priamy bez toho, aby pes príliš dvíhal končatiny, výrazný posun zo zadných končatín. Pohyb zadných končatín nemá prebiehať naúzko, pohyb predných končatín nie je veslovitý ani krížiaci sa.

Osrstenie: krátke, husté a odolné voči počasiu.

Farba: každá farba uznaná pre hounda, s výnimkou pečeňovej hnedej. Špička chvosta je biela.

Veľkosť: žiaduca je minimálna výška v kohútiku 33 cm a maximálna 40 cm.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa pokladá za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.