VI. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

16.-17.9.2023 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Beauceron

BEAUCERON (Beaucký ovčiak, „Červená pančuška“) (Berger de Beauce)

KRAJINA PÔVODU:
Francúzsko

POUŽITIE:
Ovčiacky a strážny pes 

ZARADENIE PODĽA F.C.I.:
Skupina 1 ovčiacke a pastierske psy
Sekcie 1 ovčiaci
So skúškou z výkonu. 

DÁTUM PUBLIKÁCE ORIGINÁLNEHO PLATNÉHO ŠTANDARDU:
25.10.2006 

CELKOVÝ VZHĽAD:
Beauceron je veľký pes, pevný, rustikálny,  silný, dobre stavaný a osvalený, bez znakov lymfatickosti ( ťažkosti, hrubosti). 

DÔLEŽITÉ PROPORCIE:
Beauceron je primeraný vo všetkých proporciách. Dĺžka tela od predného výčnelku lopatky  k hrbolku sedacej kosti by mala byť o niečo väčšia ako kohútiková výška.
Hlava je dlhá: 2/5 výšky v kohútiku. Šírka lebky a výška hlavy sú o niečo menšie ako polovica dĺžky hlavy. Mozgovňa a nosová partia majú rovnakú dĺžku.

POVAHA / TEMPERAMENT:
Pes s priamym a sebavedomým prejavom.  Výraz je prirodzený, nikdy plachý alebo prehnane ustrašený. Charakter beaucerona musí byť rozvážny a nebojácny. 

HLAVA:
Hlava je dobre modelovaná s harmonickými líniami. Z profilu sú línie temennej a nosovej partie v podstate paralelné ( rovnobežné)

STOP:
Stop je len ľahko naznačený, je v polovici vzdialenosti medzi temenným hrbolom a špičkou nosa.

LEBKA:
Plochá alebo ľahko klenutá z jednej strany na druhú. Čelová ryha je len málo viditeľná, temenný hrbol je viditeľný na vrchole lebky. 

NOS:
Proporcionálny k nosovej časti,  dobre vyvinutý, nikdy s rázštepom a vždy čierny. 

PAPUĽA
Ani úzka ani špicatá. 
PYSKY:
Pevné a vždy dobre pigmentované. Horný pysk prekrýva spodný bez akejkoľvek voľnosti. V kútikoch tvorí ľahký záhyb, ktorý musí zostať uzatvorený.

ČEĽUSTE/ZUBY:
Silné zuby s nožnicovým zhryzom 

OČI:
Horizontálne uložené, mierne oválne. Dúhovka musí byť tmavohnedá a v  žiadnom prípade  nie svetlešia ako tmavooriešková, aj keď je svetlešie pálenie. Pre varietu harlekýn sú povolené škrny v očiach.
UŠI:
Vysoko nasadené. Polovzpriamené alebo klopené. Nemali by priliehať k lícam.  Sú ploché a skôr krátke. Dĺžka  ucha by sa mala rovnať polovici dĺžky hlavy.

KRK:
Dobre osvalený, dobrej dĺžky, harmonicky spojený s ramenami. 

TRUP

HORNÁ LÍNIA
Chrbát je rovný. Bedrá sú krátke,  široké a dobre osvalené. Zadok je mierne klesajúci. 

KOHÚTIK:
Dobre vyznačený

HRUDNÍK:
Obvod hrudníka prekračuje výšku v kohútiku o viac ako 1/5. Hrudník siaha až k lakťom. Je široký, hlboký a dlhý.

CHVOST: 
Kompletný ( neskracovaný), nesený nízko, dosahuje aspoň k vrchu päty, nie je vychýlený do strany a tvorí mierny háčik v tvare „J“. V pohybe môže byť nesený vyššie, v predĺžení hornej línie. 

KONČATINY

PREDNÉ KONČATINY:
Rovné pri pohľade spredu aj z profilu. 

RAMENÁ:
Šikmé a stredne dlhé

PREDLAKTIA:
Svalnaté 

LABKY:
Silné, okrúhle, kompaktné. Pazúriky sú vždy čierne. Vankúšiky sú tvrdé, ale elastické. 

ZADNÉ KONČATINY:
Rovné pri pohľade z profilu aj zozadu. 

STEHNO:
Široké a osvalené. 

KĹB:
Výrazný, nie příliš nízko uložený, približne v 1/4 kohútikovej výšky, kolenná a stehenná kosť tvoria dobre otvorený uhol. Päty sú takmer vertikálne, postavené mierne za osou spustenou zo sedacieho hrbolu.

LABKY-ZADNÉ:
Silné, okrúhle,  kompaktné.

PASPÁRKY:
Podľa tradície pastieri udržiavali zachovanie dvojitých vlčích pazúrov. Paspárky tvoria dobre oddelené palce s pazúrmi, uložené dostatočne blízko k labke. 

POHYB:
Pružný a priestranný. Končatiny sa pohybujú v línii. Beauceron má predĺžený klus s dobrým výkrokom. 

OSRSTENIE:

SRSŤ:
Hladká na hlave, silná, krátka, hustá, pevná a priliehajúca k telu, dlhá 3 až 4 cm. Na stehnách a spodnej strane chvosta sú nevýrazné, ale nevyhnutné práporce. Podsada je krátka, jemná, hustá a prachová, najlepšie v myšacej šedej,  veľmi priliehavá , ktorá nepresvitá cez kryciu srsť. 

FARBA:
a) čierna s pálením (čierna s pálenými znakmi): červená pančuška. Čierna farba je veľmi sýta, pálenie je farby veveričky. Pálené znaky jsou rozmiestnené nasledovne:

– škrvny nad očami. 
– na stranách papule, postupne sa strácajú k lícam, nikdy nedosahujú až pod ucho. 
– na hrudníku, uprednostňujú sa dve oddelené škvrny.
– pod krkom.
– pod chvostom. 
– na končatinách, postupně sa strácajú smerom nahor, v žiadnom prípade nepokrývajú viac ako 1/3 končatiny, o niečo vyššie zasahujú na vnútorných stranách končatín.

b) harlekýn (modro škvrnitý s pálenými znakmi): šedá, čierna s pálením, pomer čiernej a šedej je rovnaký, škvrny sú dobre rozložené,  niekedy čiernejšie ako šedé.  Umiestnenie pálených znakov je rovnaké  ako pri variante čierna s pálením.  Diskrétna biela škvrna na hrudníku je tolerovaná.

VÝŠKA:
Výška v kohútiku: psi: od 65 do 70 cm., suky: od 61 do 68 cm. 

CHYBY:
Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedeného musí byť považovaná za chybu, ktorá bude penalizovaná podľa stupňa jej závažnosti. 

VYLUČUJÚCE CHYBY:
– agresívny pes alebo veľmi plachý
– výška mimo limitov štandardu
– príliš ľahká kostra
– príliš svetlé alebo škvrnité oko (s výnimkou harlekýnov)
– rázštep nosnej huby, jej iná farba než čierna alebo škvrny na nej
– predhryz alebo  podhryz so stratou kontaktu, absencia 3 a viac zubov (1. premoláry (črenové zuby) sa do tohto počtu nezapočítavajú).
– prirodzené uši celkom vzpriamené a pevné
– nadmerné vytočenie zadných končatín
– jednoduché paspárky alebo ich absencia na zadných končatinách
– chvost skrátený alebo zatočený nad chrbtom
– srsť:  farba a textúra iná ako uvedená v štandarde. Úplná absencia pálených znakov. Strapatá srsť.  Jasná biela škvrna zreteľne viditeľná na hrudi.  Variant harlekýn: příliš veľa šedej, čierna na jednej strane, šedá na druhej strane, hlava celkom šedá (bez čiernej farby). 
Každý pes so zrejmými fyzickými alebo povahovými abnormalitami bude diskvalifikovaný. 

Pozn.: Psi (samci) musia mať dva  zjavne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené do miešku.