VI. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

16.-17.9.2023 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Juraj Štaudinger, Mgr. Slovensko

Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov podľa Národného skúšobného poriadku Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky

1977 – prvý pes, nemecký ovčiak Alf z Cerova,

1977 – 1982 sučka nemeckého ovčiaka Beta Euridica, zložené skúšky SVV1, SVV2, chovná 4JX6, v roku 1984 účasť na Majstrovstvách Slovenska mládeže v Bošanoch,

1990 – 1991 služba na Obvodnom oddelení Policajného zboru Banská Bystrica – východ,

1995 – vyslaný do 12-týždňového špeciálneho kurzu služobných psov a psovodov PZ v Bratislave so služobným psom Gojom Juran Amígo Grey ev. číslo 4475,

1995 – účasť na I. medzinárodných majstrovstvách služobných psov polície vo vyhľadávaní drog, konaných v Bratislave, so služobným psom Gojom Juran Amígo Grey, ev. č. 4497 (6. miesto v jednotlivcoch + 1. miesto v družstvách),

1995 – účasť na medzinárodnej súťaži záchranárskych psov v maďarskom Miškolci,

1996 – účasť na II. medzinárodných majstrovstvách služobných psov polície vo vyhľadávaní drog, konaných v Dunakeszi – Budapešti, so služobným psom Gojom Juran Amígo Grey,

1997 – vyslaný na stáž služobnej kynológie do Moskvy,

1997 – účasť I. majstrovstvách Európy služobných psov vo vyhľadávaní drog konaných v Bratislave, so služobným psom Gojom Juran Amígo Grey (celkové 1. miesto v jednotlivcoch – Vicemajster Európy a 1. miesto v súťaži družstiev),

1998 – za zásluhy v oblasti služobnej kynológie mimoriadne povýšený ministrom vnútra SR do hodnosti kapitán,

1998 – účasť na II. majstrovstvách Európy služobných psov vo vyhľadávaní drog konaných v Českej republike, v Býchoroch, okr. Kolín, so služobným psom Gojom Juran Amígo Grey (celkové I. miesto v jednotlivcoch – Majster Európy na rok 1998 a 1. miesto v súťaži družstiev),

1999 – so služobným psom Sirtom Polícia ev. č. 0578/P vyslaný do 10-týždňového doškoľovacieho kurzu psovodov a služobných psov vo výcvikovom stredisku P PZ Bratislava,

1999 – víťaz krajskej súťaže služobných psov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici so služobným psom Tyrom Polícia v kategórii všestranných psov, vybojovaný postup na Majstrovstvá Slovenska služobných psov PZ vo Veľkých Levároch,

1999 – so služobným psom sa zúčastnil záchranárskej misie Slovenskej republiky v zemetrasením postihnutom Turecku,

2010 – povýšený do hodnosti plukovník, príslušník Policajného zboru do súčasnosti.

1986 – 1989 výchova a výcvik služobných šteniat polície (veľmi úzko spolupracoval s krajským psovodom kpt. Jánom Vicianom),

1988 – poradca chovu nemeckých ovčiakov pre okres Lučenec,

1991 – 2002 predseda základnej organizácie Kynologického klubu Lučenec,

1997 – rozhodca pre posudzovanie výkonu psov podľa Národného skúšobného poriadku Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky,

1999 – člen predsedníctva Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov,

1999 – 2008 člen prezídia Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky,

2002 – národný rozhodca pre posudzovanie exteriéru nemeckých ovčiakov,

2002 – vedúci komisie pre prácu s kynologickou mládežou,

2004 – bonitačný komisár pre plemeno nemecký ovčiak a medzinárodný rozhodca pre posudzovanie exteriéru nemeckých ovčiakov,

2008 – prezident Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky,

2009 – člen prezídia Slovenskej kynologickej jednoty.