VI. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

16.-17.9.2023 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Welsh Corgi Cardigan

Previous slide
Next slide

Štandard

WALESKÝ KORGI (KARDIGAN) – Welsh CORGI (CARDIGAN)

Pôvod: Veľká Británia
Dátum vydania platného štandardu: 30.5.1989
Celkový vzhľad: stabilný, robustný, pohyblivý, veľmi vytrvalý. Je dlhý v pomere k výške. Chvost, podobný líščiemu, je nasadený v jednej línie s telom.

Charakteristika: pozorný, aktívny a inteligentný.

Povaha: pozorný, inteligentný, vyrovnaný, nesmie byť bojazlivý ani agresívny.

Hlava a lebka: tvar a výraz hlavy pripomína líšku. Lebka medzi ušami je plochá a široká, zužuje sa k očiam, nad ktorými je mierne klenutá. Primeraný stop. Dĺžka papule v pomere k lebke je 3:5. Papuľa sa postupne zužuje k ňucháču, ktorý trochu vyčnieva a v žiadnom prípade nie je tupý. Spodná čeľusť je primeraná, mocná, ale nie nápadná. Ňucháč je čierny.

Chrup: silné zuby, nožnicový zhryz, pričom horný rad rezákov bez medzery dosadá pred dolný a zuby sú kolmo na čeľusť.

Oči: stredne veľké, jasné, s priateľským, čulým, ale pozorným pohľadom, umiestnené dosť ďaleko od seba, s jasne vyznačenými kútikmi. Uprednostňuje sa tmavá farba alebo farba primeraná osrsteniu. Okrake viečok sú tmavé. Svetlomodré, modré aleb modroškvrnité oči (jedno alebo obe) sú prípustné iba pri variante blue-merle.

Uši: vzpriamené, dosť veľké v pomere k veľkosti psa. V nasadení primerane široké, asi 9 cm od seba vzdialené, dosť vzadu, takže sa môžu položiť na krk v celej dĺžke. Sú nesené tak, že mierne zaoblené špičky sú umiestnené trocha von od myslenej línie prechádzajúcej od ňucháča cez stredy očí.

Krk: svalnatý, v pomere k stavbe psa dobre vyvinutý, harmonicky prechádza do šikmo uložených pliec.

Predok: plecia dobre uložené, uhol k ramenu je asi 90o, svalnaté. Lakte sú umiestnené tesne po bokoch hrudníka. Kosti silné až po labky. Končatiny sú krátke, ale telo musí mať dostatočnú voľnosť pohybu. Predlaktia sú trocha klenuté, aby sa prispôsobili klenutiu hrudníka. Labky sú mierne vytočené.

Trup: hrudník primerane široký, s výraznou hrudnou kosťou. Trup dosť dlhý a mocný, s hlbokým hrudníkom, dobre klenutými rebrami a zreteľne vyznačeným driekom.

Zadné končatiny: sú krátke, mocné, dobre zauhlené a stavané, so svalnatými stehnami a predkoleniami. Silné kosti až po labky. Podpätia sú pri pohľade zozadu a zboku úplne zvislé.

Labky: okrúhle, uzavreté, dosť veľké, s hrubými vankúšikmi. Vlčie pazúriky sa musia odstraňovať.

Chvost: nasadený tak, ako ho má líška, v jednej línii s telom, primerane dlhý (takmer sa dotýka alebo sa dotýka zeme). V postoji spustený, pri pohybe môže byť zdvihnutý trocha nad líniu tela, ale nie stočený nad chrbtom.

Pohyb: voľný a aktívny. Lakte dobre priliehajú k telu, ale nemajú byť príliš voľné ani zviazané. Predné končatiny vykračujú dobre dopredu tak, aby sa príliš nedvíhali a pohybovali sa v súlade so zadnými končatinami.

Osrstenie: krátke alebo stredne dlhé, s tvrdou štruktúrou, odolné voči počasiu, s hustou podsadou. Uprednostňuje sa priliehavá srsť.

Farba: každá farba s bielou alebo bez bielej . Biela však nemá prevažovať.

Veľkosť: ideálna výška v kohútiku je 30 cm. Hmotnosť zodpovedá veľkosti, pričom najdôležitejšia je vyváženosť proporcií.

Chyby: každá odchýlka od uvedeného sa má posudzovať ako chyba, ktorej závažnosť priamo závisí od veľkosti odchýlky.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené do mieška.

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library