IV. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

14.-15.9.2019 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Povahové testy

13.09.2019   

Povahové testy budú pozostávať z 2 samostatných oddielov, ktoré budú pomenované PT1 – Socializačný test a PT2 – Test temperamentu. Na základe rozhodnutia samotného majiteľa psa sa môže jeden pes prihlásiť iba na jeden z povahových testov. Maximalny bodový zisk z každého testu je 50b. Každá odchýlka od vrodených vlohových vlastností (požadovaných vlastností,) sa bude znižovať v rozmedzí od 0 – 10b.

Psa môžete prihlásiť na tieto druhy testov:

  1. Test temperamentu určený iba pre plemeno Brazílska fila PROPOZÍCIE
  2. Povahový test určený pre plemená: Argentínska doga, Cane Corso, Kanárska doga PROPOZÍCIE
  3. Socializačný test – pre všetky plemená. PROPOZÍCIE

Využite príležitosť zistiť viac o povahe svojho psa. Povahové testy počas Epeiros víkendu sú pripravené tak, aby vyhoveli požiadavkám špecifickej povahy každého plemena.

Po absolvovaní povahového testu dostanete oficiálny Certifikát o jeho absolvovaní so zápisom do rodokmeňa. Povahové testy budú prevedené a pod dohľadom odborníkov zo Zväzu športovej kynológie.

Venujte pozornosť jedinečnej príležitosti získať unikátny titul EPEIROS UNIVERSAL 2019 (Súčet bodov z povahového testu a výstavy. Bodové hodnoty a popis disciplín nájdete nižšie). Titul sa zadáva zvlášť najlepšiemu psovi a najlepšej suke z každého plemena.

Titul TOP UNIVERSAL 2019 získava pes s najlepším bodovým skóre zo všetkých plemien posudzovaných na výstave.

Podmienkou na získanie tohto titulu je zúčastniť sa povahového testu aj výstavy.

Titul Epeiros Universal 2019

Bodové ohodnotenie z výstavy, ktoré sa pripočítava k bodovému hodnoteniu z povahových testov. Najvyššie bodové ohodnotenie určuje víťaza Epeiros Universal 2019.

Psa prihlasujete prihláškou cez on line. Vypisujete deň 30.9.2017 pre povahové testy, deň 01.10.2017 pre výstavu. Pre každého psa vypisujete samostatnú prihlášku. Pes bude prijatý iba pri zaslaní dokladu o zaplatení. 

V on line systéme si vo svojom profile kliknite na „Moje údaje“ a potom zvoľte odklik „Pridať členstvo v klube“.

POZOR! Pre túto výstavu musíte vyznačiť, že ste člen Shar-pei klubu Slovensko.

Prečo? Pretože tento klub je administrátorom prihlasovania. Po prijatí vašej prihlášky si svoje nastavenie môžete zmeniť na klub, ktorého členom reálne ste.

Vyznačte členstvo iba v prípade, ak ste naozaj členom chovateľského klubu pre vaše plemeno pre rok 2019.


Po prihlásení dostanete oznamovací e-mail, ktorý vás bude informovať o výške poplatku a spôsobe zaplatenia povahového testu.

Aby sme vášho psa správne zaradili do typu povahového testu, odpovedzte na oznamovací mail:

Napíšte: Prosím o zaradenie psa na: (vyberte typ testu)

–          Test temperamentu pre brazílsku filu
–          Povahový test
–          Socializačný test

Podpis