VI. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

16.-17.9.2023 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Povahové testy

Povahové testy

Máte možnosť prihlásiť psa sa na jeden z dvoch testov:
1. Socializačný test rozhodca Anton Strasser, SK
2. Test temperamentu rozhodca Anton Strasser, SK

Svoje rozhodnutie, ktorý test ste si vybrali oznámite pri registrácii ráno v sobotu.

Na test temperamentu prihlasujete TU. Hľadajte: Test temperamentu (sobota) 16.9.2023.

Pes, ktorý absolvuje povahový test, dostáva Epeiros certifikát o absolvovaní s uvedením bodovej hodnoty.

Body z povahového testu sa spočítavajú spolu s bodmi, ktoré získavate za ocenenia na výstave Epeiros cup – v nedeľu.

Počas záverečného zhodnotenia sa vyhodnocuje:
1. miesto Najlepší pes v každom plemene 
1. – 2. – 3. miesto Test temperamentu
1. – 2. – 3. miesto Socializačný test

V nedeľu počas BIS súťaží sa dekoruje TOP UNIVERZÁL – pes alebo suka, ktorý získal najvyššie bodové skóre TEST (zo soboty) + Body z VÝSTAVY (nedeľa) Tento titul môže získať iba pes, ktorý sa zúčastnil povahového testu aj výstavy.

UPOZORNENIE:

  • Pes musí mať počas prevedenia testu pevnú vôdzku. Nie tenké vodítka, alebo typu flexi.
  • V prípade rovnosti bodov sa uprednostňuje pes mladší.
  • Vek vodiča psa je minimálne 15 rokov. V takomto prípade sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
  • Povahové testy sa budú natáčať a bude z nich zhotovená fotodokumentácia. Prihlásením psa na povahové testy súhlasíte so zhotovovaním video záznamu a fotografií, ktoré budú použité pre propagáciu akcie a aktivitami s tým spojenými.